Bjørnsenhuset
Otto Skaret - gjenbrukskunstner og bygdeoriginal
Søk på nesbyen.net
Nes Kommune sin nettside Lakkergata - Gamle Nes - Hallingdal Nesbyen Turistkontor Vassfaret - vilt og vakkert
Ottofigurene er 14 jernskrapobjekter som er satt ut i Nesbyen sentrum. Figurene er av mennesker eller dyr som har levd eller er observert i Nesbyen, alle i identisk eller overdreven størrelse.
En figurvandring, etter kart og beskrivelse, fører deg gjennom bykjernen i Nesbyen og Gamle Nes. Her får du med deg historien om Gamle Nes, bygningene og menneskene som bodde her på 1800-1900 tallet.
Med sin humoristiske snert bringer Otto Skaret fram smilet hos både voksne og barn på hver sin måte.
Brosjyre for figurvandring og vandring i Gamle Nes fås på turistkontoret.

Les mer om Otto her...Del på Facebook
Herbrand Heiohaugen Oskar Skaret og Svinta Engebret Soot Muldyret Jettedamen Ellen
Kommmuneparasitten Misslykka Storemann Sina og Botta Storken
Bankkasserer Blingsmo Beinsnoken Fogden Ungdom Sorenskriveren
         
Oskar Skaret
Svinta
Misslykka
Sorenskriveren
Muldyret
Storemann
Beinsnoken
Ragnhild Snikkerstugun
Fogden
Storken
Ungdom
Kommuneparasitten
Bankkasserer Blingsmo
Bildene av Ottofigurene er taget, og har popup-funksjon.
På kartet til venstre er figurene taget og har en link til mer informasjon.
Huttetu Nesbyen
Nesbyen Frivilligsentral
Gamle Nes venneforening